Sloten vervangen

Sloten vervangen

Het komt regelmatig voor dat mensen in een woning goede sloten willen hebben. Dat kan diverse oorzaken hebben. Zo komt het soms voor dat er ergens is ingebroken, en de bewoners zich voortaan beter willen wapenen tegen inbrekers om zo herhaling te voorkomen. Men kiest er dan bijvoorbeeld voor om alarmen en andere inbraakwerende maatregelen buitenshuis te treffen, maar soms kiest men er ook voor om binnenshuis dergelijke maatregelen te treffen. Denk bijvoorbeeld maar aan het aanbrengen van sloten in binnendeuren.

Wat zijn de voordelen van sloten op binnendeuren?

Het aanbrengen of laten plaatsen van sloten op deuren die zich binnenshuis bevinden, heeft een groot voordeel, namelijk dat inbrekers een extra barrière hebben voor ze bijvoorbeeld naar boven kunnen waar de slaapkamers zijn. Ook kan er bijvoorbeeld een kamer waar de sierraden worden bewaard extra beveiligd worden. Maar je kunt het ook een stuk onschuldiger denken. Zo kan een kamer waar de kinderen niet mogen komen, bijvoorbeeld een schilder- of muziekkamer met dure materialen en instrumenten, effectief worden afgesloten.

Wat zijn de nadelen van sloten op binnendeuren?

Het sloten plaatsen op binnendeuren heeft eigenlijk maar één groot nadeel, en dat heeft betrekking op de vluchtroute. Wanneer er brand uitbreekt moet het mogelijk blijven om heel snel buiten te komen. Je moet hierbij niet gehinderd worden door deuren die op slot zitten; dit kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Zorg er daarom voor dat als je deuren afsluit, deze wel te openen zijn als je de andere kant op wil (dus juist naar buiten) of dat deze zich niet op de vluchtroute naar buiten begeven.

Merk overigens op dat er qua inbraakpreventie veel betere maatregelen te treffen zijn dan het afsluiten van binnendeuren. Bovendien is de inbreker in het geval van sloten op binnendeuren al binnen als hij de maatregelen ziet, waardoor hij eerder geneigd is om door te zetten, anders is hij immers voor niets binnen gekomen. Ook vergroot dit de kans op gijzelingen om de bewoner zo te dwingen de deuren te openen. Kortom: zet enkel sloten op deuren als je er goede redenen voor hebt en andere maatregelen niet aan de eisen voldoen.

sloten vervangen

vervangen van slot

Volgende blog:
Vorige blog:
Geschreven door